Bản tin xuất khẩu của Việt Nam sang Asean quý 1/2023

Xuất khẩu sang Thái Lan: Trong nhóm nông, thủy sản, hàng thủy sản là mặt hàng có trị giá cao nhất với 66 triệu USD. Tiếp đến là hàng rau quả với 22 triệu USD; cà phê đạt 15 triệu USD; hạt điều đạt 12 triệu USD và hạt tiêu đạt 6 triệu USD. Trong tổng số 36 mặt hàng xuất khẩu chính, có 21 mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2022. Cà phê là mặt hàng tăng cao nhất với 255%; đứng sau là đá quý, kim loại quý và sản phẩm với 238%; quặng và khoáng sản với 180%; giày dép với 80%…

Xuất khẩu sang Philippines: Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 1,23 tỷ USD hàng hóa sang Philippines, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Philippines cũng là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo ra thế giới trong quý. Đối với nhóm nông, thủy sản (ngoại trừ gạo), Việt Nam còn xuất khẩu hàng thủy sản, cà phê, hạt điều, chè và hạt tiêu sang Philippines. Trong đó, thủy sản đạt kim ngạch lớn nhất với 28 triệu USD.

Xuất khẩu sang Indonesia: Gạo là mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất với +17.779% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng gấp 178 lần, đạt 69,73 triệu USD (quý 1/2022 đạt 0,39 triệu USD). Ngoài gạo, trong nhóm nông, thủy sản, Việt Nam còn xuất khẩu sang Indonesia thủy sản (2,8 triệu USD); cà phê (39 triệu USD); rau quả (1,5 triệu USD) và chè (1,5 triệu USD).

Xuất khẩu sang Malaysia: Về nhóm nông, thủy sản, gạo là mặt hàng xuất khẩu có trị giá cao nhất với 38 triệu USD. Đứng sau là hàng thủy sản, cà phê, rau quả, hạt tiêu, sắn và sản phẩm sắn, chè.

Xuất khẩu sang Myanmar: Việt Nam xuất khẩu hai mặt hàng nông sản sang Myanmar là cà phê và hạt tiêu với 3,1 triệu USD và 0,6 triệu USD, tăng lần lượt 48% và 400% so với cùng kỳ năm 2022. Hạt tiêu cũng là mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng cao thứ 2 trong số các mặt hàng xuất khẩu chính (sau phương tiện vận tải phụ tùng với 1.164%).

Xuất khẩu sang Lào: Hàng rau quả có mức tăng cao nhất với 179% so với cùng kỳ năm 2022, đây cũng là mặt hàng duy nhất tăng trưởng tới 3 con số. Bên cạnh đó, xuất khẩu mặt hàng cà phê sang Lào có giá trị 0,14 triệu USD.

(Theo Mekongasean)